A אבחון ומחקר שוק

B ניתוח מתחרים ומגמות

C בניית אסטרטגיה שיווקית

D תקצוב קמפיין / תוכנית פעולה

E ניהול וליווי שיווקי


אבחון ומחקר שוק
בדיקת המיתוג של העסק, הגדרת המוצר (או השירות) והסנכרון אל מול צורכי הלקוח, מהווים פרמטרים משמעותיים להצלחת השיווק באינטרנט.

ניתוח מתחרים ומגמות
מחקר מדדים או swot למתחרים, למידת מגמות למטרת הפקת דרכי פעולה לחדשנות ובידול, השגת מיצוב המותג בתפיסת הצרכן שיצור יתרון תחרותי משמעותי.

בניית אסטרטגיה שיווקית
מיפוי ערכים, הבטחת המותג, הפקת מסרים, אפיון קהלי יעד ופיתוח דרכי שיווק בלו"ז מדיד ומבוקר מאפשרים חדירה והתבססות מותג בקהלי היעד.

תקצוב קמפיין / תכנית פעולה
אפיון וניתוח אפקטיביות פעולה במדיות, on line / off line, הכנת קמפיין למותג ביעילות תקציבית אפקטיבית, ניהול ובקרת תוצרי קמפיין לפיתוח עסקי.

ניהול וליווי שיווקי
ניהול שיווק במיקור חוץ ממוקד ומשימתי, ניהול קמפיין משלב האבחון, סינון, ניהול ובחירת ספקים ללקוח, תחזוקת תהליך בליווי שיווקי.

תכניות השיווק כוללת את הפן האסטרטגי הדן בנושאים:
  • מתחרים / מגמות
  • תמחור / תקצוב
  • נראות ומסרי מותג
  • אמצעי קידום מכירות
  • שימוש בחדשנות וטרנדים

בכדי לבנות תכנית שיווק מוצלחת דרושה היכרות מעמיקה עם הארגון ליצירת תהליך שבו אנו למדים מה נעשה בפעולות השיווק בעבר, מה הצליח ומה פחות, מה הפיקו הכלים הטכנולוגיים בשיווק, מי הם קהלי היעד ומהי המדיה היעילה לשווק אליהם, מה יביא את הלקוח לשביעות רצון גבוהה. כיום, בשיווק המודרני הכרחי לפנות למספר מדיות ממוקדות ולהגיע לקהלי היעד בדרכים רבות  ומגוונות. ליעילות של היקף התקציב יש חשיבות משמעותית, שכן היקף קטן מידי לא יפיק תוצרים והיקף גדול מידי יבזבז משאבים.