SUPRILL


מיתוג לתוסף מזון יוקרתי ואיכותי המבוסס על שמן קריל. תהליך המיתוג כלל בחירת שם, עיצוב לוגו, עיצוב גרפי, עיצוב אריזה למוצר, עיצוב מארז ועיצוב כל החומרים השיווקיים הנלווים בנקודת המכירה.