SUPRILL


מיתוג לתוסף מזון יוקרתי ואיכותי המבוסס על שמן קריל. תהליך המיתוג כלל בחירת שם, עיצוב לוגו, עיצוב אריזה למוצר, עיצוב מארז ועיצוב כל החומרים השיווקיים הנלווים בנקודת המכירה.