DSM Dead Sea Minerals


חברה בינלאומית המייצרת מוצרי קוסמטיקה המבוססים על מינרלים מים המלח ומשווקים ברחבי העולם. במסגרת העבודה השוטפת אנו מטפלים בכל צורכי התקשורת השיווקית.