DSM Dead Sea Minerals


עיצוב גרפי, עיצוב קטלוג לחברה בינלאומית המייצרת מוצרי קוסמטיקה המבוססים על מינרלים מים המלח ומשווקים ברחבי העולם. במסגרת העבודה השוטפת אנו מטפלים בכל צורכי התקשורת השיווקית.