DSM Dead Sea Minerals

עיצוב גרפי, עיצוב קטלוג לחברה בינלאומית המייצרת מוצרי קוסמטיקה המבוססים על מינרלים מים המלח ומשווקים ברחבי העולם. במסגרת העבודה השוטפת אנו מטפלים בכל צורכי התקשורת השיווקית.
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב לוגו
עיצוב לוגו
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי