DSM Dead Sea Minerals


חברה בינלאומית, המייצרת מוצרי קוסמטיקה מגוונים המבוססים על מינרלים מים המלח  משווקים ברחבי העולם. מיתוגה של החברה ומוצריה מבטא את איכותם הבלתי מתפשרת ואת חדשנותם, תוך מתן דגש לאסתטיות, יופי, יוקרה ומקצוענות.