Canada Israel

מיתוג לחברת נדל"ן מובילה בתחום ייזום, ניהול ובנייה של פרויקטים למגורים ולמסחר בארץ וברחבי העולם. כל פרויקט הינו מיתוג בפני עצמו שמצריך טיפול ותקשורת שיווקית מותאמת למקום ולקהלי היעד.