Canada Israel


חברת נדל"ן מובילה בתחום ייזום, ניהול ובנייה של פרויקטים למגורים ולמסחר בארץ וברחבי העולם. כל פרויקט הינו מיתוג בפני עצמו שמצריך טיפול ותקשורת שיווקית מותאמת למקום ולקהלי היעד.