בישראל חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונכתבו תקנות מפורטות לעניין הנגשת אתרי אינטרנט סעיף 35, לפי תקן ישראלי 5568 המפנה ל- WCAG 2.0
כל אתר הנותן שירות ציבורי או מידע חייב להיות נגיש.
גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.
אתרים קיימים שעלו לאוויר לפני 25.10.2015 חייבים להיות נגישים עד ליום 25.10.16
תוספות לאתרים אלו חייבים להיות נגישים החל מ- 10.2015
אתרים חדשים שיעלו לאוויר החל מ- 25.10.2015.
פרטים נוספים באתר הנציבות