חוק הנגישות לאתרי אינטרנט

בישראל חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונכתבו תקנות מפורטות לעניין הנגשת אתרי אינטרנט סעיף 35, לפי תקן ישראלי 5568 המפנה ל- WCAG 2.0