OIG


בית של מותגים למוצרי חשמל ביתיים. טיפול שוטף בכל צורכי התקשורת השיווקית לכלל המותגים
HUROM, POLTI, NOVO, DAVO המשווקים ע"י OIG