מיתוג עסקי | ISERD

מיתוג ל- ISERD הרשות לחדשנות ישראל אירופה

ISERD - המינהלת הישראלית למו"פ האירופי מקדמת השתתפות ושיתופי פעולה של גופים ישראלים בתוכניות מחקר ופיתוח באירופה .
ISERD הינה גוף בין משרדי שהוקם ע"י משרד הכלכלה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה ומשרדי האוצר והחוץ, היא פועלת מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והמדען הראשי משמש יו"ר ועדת ההיגוי שלה.
העבודה כללה מיתוג מחדש Rebranding: גיבוש אסטרטגיה מיתוגית, פיתוח שפה עיצובית שכללה עיצוב לוגו, סלוגן, מצגות, רולאפים, כתיבת ספר מותג וליווי שוטף.
מיתוג עסקי
מיתוג עסקי