OIG


בית של מותגים למוצרי חשמל ביתיים שהסב את האסטרטגיה העסקית משיווק של מותגים שונים לייבוא בלעדי של מותגים המותאמים לקהלי יעד שונים. בהתאם לכך פותחה אסטרטגיה שיווקית ומיתוגית שעונה על צרכים אלו בעזרת 2 מותגי משנה שפותחו לצורך זה. כמו כן, נבחר פרזנטור, שף ידוע להובלת קמפיין ההשקה.